KSJ 200

System kerb

System osłon gwarantujący łączenie w całość modułów systemu KERB 200.